Prvi zapisi o pivovarni v Velikih Popovicah segajo v 14. stoletje. Za začetnika pivovarne velja baron Fransisek Ringhoffer, bogat industrialec, ki je leta 1870 kupil pivovarno, jo prenovil in po novi tehnologiji začel variti pivo. Med češkimi pivovarji se po prvi svetovni vojni pojavi velika konkurenca in baron kmalu spozna, da bo lahko obstal le, če bo ostal zvest varjenju posebnega lokalnega temnega piva, poznanega pod imenom “billy goat”. Ko so besedo “goat” prevedli v češki jezik, je “goat” postal “kozel” in znamka je bila rojena.

Da bi znamko še bolj utrdili so, v 30-letih v pivovarno preselili tudi živo maskoto – kozla, za katerega so vzorno skrbeli, ga negovali in mu za ogrado pivovarne namenili velik prostor. Živi kozel od takrat naprej z manjšimi prekinitvami domuje v pivovarni in je danes tudi na seznamu zaposlenih.

Vsakdo, ki je kdaj pokusil Kozel pivo, lahko takoj spozna, koliko dela in truda je bilo desetletja vloženega v to odlično pivo. Od pivovarskega mojstra do obiralca hmelja – vsi se trudijo, da Kozel ohranja svojo dediščino in kakovost. Prav ta predanost je naredila Kozel pivo za eno najbolj priljubljenih in, globalno gledano, tudi najbolj prodajano premium češko pivo.